Donderdag 27 juni vond de online kennisuitwisselingsbijeenkomst plaats voor gemeenten en provincie Utrecht waarin vervoer naar dagbesteding door vrijwilligers centraal stond. Dat er behoefte is aan kennisuitwisseling bleek uit de kennismakingsronde waarin de deelnemers aangaven benieuwd te zijn naar nieuwe ontwikkelingen, concrete voorbeelden, ervaringen van andere gemeenten. Te gast was Marieke Boon van Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer.…

Lees meer

In samenwerking met de provincie hebben we een kaart Vrijwilligersvervoer ontwikkeld. Op deze kaart is per gemeente het openbaar vervoernetwerk te zien, welke vrijwilligersinitiatieven er zijn en welke Regiotaxi-ritten in een maand worden gereden. De kaart is bedoeld om medewerkers van gemeenten en provincie en vervoersinitiatieven inzicht te geven in de lokale vervoerssituatie als geheel. Als…

Lees meer

Maandag 23 juni lichtten we bij de provincie Utrecht de stand van zaken van ons project toe en gingen met elkaar in gesprek over vrijwilligersvervoer in relatie tot openbaar vervoer en regiotaxivervoer. Bij het overleg waren provinciemedewerkers met in hun takenpakket openbaar vervoer; bus, tram en buurtbus, toegankelijkheid van openbaar vervoer en de projectleider Regiotaxi.…

Lees meer

Beelden zeggen meer dan duizend woorden. Maar kom maar eens aan mooi beeldmateriaal voor een flyer, website of bij een artikel voor de lokale krant. Eigen foto’s zijn niet altijd goed genoeg en een zogenaamde stockfoto van het internet niet ‘echt’ genoeg. Goede foto’s laten maken is kostbaar en vraagt ook een strategie; wat wil…

Lees meer

Bijeenkomst voor rolstoelvervoerders met vrijwilligers Vrijdag 24 mei 14.00 – 16.30 uur  Antonius Ziekenhuis, Soestwetering 1, Utrecht De provincie Utrecht kent een flink aantal vervoersdiensten met vrijwilligers die rolstoelvervoer verzorgen. Met een, en vaak met meerdere bussen/ auto’s en een grote groep vrijwilligers. We gaan met elkaar in gesprek over de kwaliteit van werken, relevante…

Lees meer

Bij de start van het nieuwe jaar organiseerden we twee Inspiratiepleinen Vrijwilligersvervoer. In Doorn en Utrecht kwamen medewerkers van gemeenten en provincie samen om het project Vrijwilligersvervoer Utrecht 2024 af te trappen. Aan de hand van verschillende werkvormen gaven we informatie over de opbrengst van het project in 2023 en gingen we in gesprek over…

Lees meer

Vervoersdiensten met vrijwilligers bieden soms werkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn mensen die wat meer begeleiding nodig hebben en minder belastbaar zijn. Soms zijn het mensen die een opstap nodig hebben om weer te re-integreren of biedt de organisatie een fijne blijvende werkplek. Vaak is niet algemeen bekend dat vervoersdiensten…

Lees meer

Het is als gemeente nog niet zo eenvoudig om kleinere onderwerpen een goede plek te geven in organisatie én beleid. Zeker wanneer zo’n onderwerp zich niet gemakkelijk voegt binnen één beleidsterrein, zoals het onderwerp vrijwilligersvervoer. Vrijwilligersvervoer raakt vaak aan allerlei gemeentelijk beleid: aan Welzijn, Wmo, Jeugd, Verkeer en Openbare Ruimte en Economie. Soms krijgt het…

Lees meer

Het verzekeren van voertuigen is een wettelijke verplichting. Voor het verzekeren van vrijwilliger-chauffeurs en inzittenden zijn er meer zaken die het overwegen waard zijn. Hoe regel je de verzekeringen goed voor alle inzittenden bij vervoer door vrijwilligers? In deel 1 van deze mini-reeks over verzekeringen stonden we stil bij de verzekering van het voertuig. In…

Lees meer

Samenwerking om chauffeurs te vinden in Amsterdam Kunnen verschillende soorten vervoer zoals Wmo- vervoer, openbaar vervoer, dagbestedingsvervoer, zittend ziekenvervoer en vrijwilligersvervoer beter op elkaar afgestemd worden? Voor passagiers met een mobiliteitsbeperking zou dit veel voordelen hebben. Het is voor hen vaak onnavolgbaar welk vervoer er beschikbaar is voor welke bestemming.  Het komt nogal eens voor:…

Lees meer

Wat doen drie gemeenten en twee vervoersdiensten samen in een trouwzaal? Deze locatie was een verassing, maar als je erover nadenkt is het eigenlijk best toepasselijk. We gaan in gesprek over wat samenwerking tussen gemeente en een vervoersdienst met vrijwilligers nodig heeft. En net als bij een goed huwelijk: de relatie vraagt aandacht af en…

Lees meer

Vervoersdiensten met vrijwilligers hebben, net als het openbaar vervoer en taxibedrijven, steeds meer moeite om nieuwe chauffeurs te vinden. Wat vraagt werving in deze tijd van vrijwilligersinitiatieven en hoe kan een gemeente of provincie hierbij helpen? In de vervoerssector is het personeelstekort groot. Ik hoorde laatst de directeur van een taxi-familiebedrijf verzuchten dat het ‘zo…

Lees meer

De Vereniging DoelgroepenVervoer Nederland (VDVN) en Kennisorganisatie CROW organiseerden samen op 16 maart een webinar over zero-emissie (ZE) doelgroepenvervoer. In het webinar wordt een stand van zaken besproken en succesvolle voorbeelden gedeeld.  VDVN is in 2022 opgericht en verenigt opdrachtgevers van doelgroepenvervoer met het doel te komen tot meer samenwerking en ontwikkeling op een aantal…

Lees meer

Het regelen van verzekeringen voor vervoersdiensten met vrijwilligers kan best een zoektocht zijn. Het verzekeren van voertuigen, (vrijwillige) chauffeurs en inzittenden is een must als de vervoersdienst een wagenpark heeft, in eigendom of lease. Voor nieuwe vervoersdiensten zijn verzekeringen soms zelfs een struikelblok. Wat kun je verzekeren en waar moet je aan denken? Allereerst: schade…

Lees meer

In de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en de Haarlemmermeer werken acht gemeenten samen als opdrachtgever voor het Wmo en Leerlingenvervoer (RegioRijder). Ook zijn er negentien vervoersdiensten met vrijwilligers actief in deze regio. De diensten kenden elkaar anderhalf jaar geleden niet of nauwelijks. Maar dat is aan het veranderen. Deze partijen weten elkaar de laatste jaren steeds…

Lees meer

Vervoer van een patiënten is geen kerntaak van ziekenhuizen. Maar als het vervoer van patiënten goed geregeld is kan dat wel iets toevoegen aan de zorg en zorgverleners ontlasten. Op verschillende manieren zien wij dat vrijwilligers hierin een rol spelen.  Ziekenhuizen hebben op verschillende manieren te maken met vervoer. Naast spoedeisend vervoer is er vervoer…

Lees meer

Wat begon met een kopje koffie met ambtenaren van de provincie Noord-Holland in 2019 is uitgemond in het eerste provinciale kennisnetwerk vervoer met vrijwilligers in Noord-Holland. Een korte terugblik en de drie belangrijkste inzichten.  We begonnen met het ontwikkelen van het netwerk met het maken van een overzicht van het aanbod vervoer door vrijwilligers per…

Lees meer

Afgelopen voorjaar is het Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer gestart met een adviestraject voor de gemeente Amsterdam. Amsterdam heeft onlangs een Toekomst Visie Sociaal Vervoer vastgesteld waarin vrijwilligersvervoer benoemd wordt als een voorliggende voorziening voor het WMO-vervoer (in Amsterdam Aanvullend Openbaar Vervoer genoemd). Tegelijkertijd kent de stad relatief weinig vervoersdiensten met vrijwilligers en is het huidige aanbod lang…

Lees meer

Onder vervoersdiensten met vrijwilligers in Noord-Holland voerde het Kenniscentrum een onderzoek uit naar keuzes en wensen ten aanzien van duurzaam vervoer. Een vragenlijst werd na de bijeenkomst Duurzaam Wagenpark toegestuurd en ingevuld door een aantal koplopers op dit onderwerp.  Als meest kansrijke oplossing wordt momenteel volledig elektrisch rijden gezien, enkelen overwegen een combinatie van brandstoffen.…

Lees meer