Provincie Utrecht en vervoer door vrijwilligers

Ook de provincie Utrecht kent waardevolle vervoersinitiatieven met vrijwilligers. Het zijn er zo’n 70 totaal. Dat zijn bewonersinitiatieven, soms een sociale onderneming, een buurt- of wijkbusvereniging of een dienst als onderdeel van een grotere welzijn- of zorgorganisatie. Zij vormen op hun eigen wijze een aanvulling op het formele vervoer door taxibedrijven en openbaar vervoer.

Provincie Utrecht en 26 gemeenten waarderen deze lokale vervoersinitiatieven en zien het belang van ondersteuning aan dit netwerk voor de komende jaren. Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer en Bureau Buitenlijn voeren gezamenlijk dit project uit in 2024 en mogelijk daarna

Waar wij aan werken in Utrecht

Ambities

 • Versterken en groei van het aanbod vrijwilligersvervoer
 • Leren van elkaar; van soortgelijke initiatieven en tussen gemeenten, vrijwilligersinitiatieven en vervoersbedrijven.
 • Versterken van relaties en een blijvend netwerk
 • Gezamenlijke beleidsontwikkeling en kennisuitwisseling gemeenten
 • Bijdragen aan vervoersoplossingen voor inwoners
 • Het stimuleren van samenwerking tussen partijen en over domeinen

 

Activiteiten

 • Elk kwartaal een kennissessie en uitwisseling tussen vervoersinitiatieven
 • Doorlopend: maatwerkondersteuning aan individuele gemeenten, provincie en vervoersinitiatieven
 • Af en toe: live bijeenkomsten gericht op samenwerking en netwerken
 • Wanneer nodig: kort advies of ondersteuning voor specifieke vragen
 • Vier keer per jaar: een nieuwsbrief waarin we kennis delen over voorgaande onderdelen.

Ontwikkeltrajecten

 • Hoe ontwikkel je als gemeente een goed beleidskader voor subsidie?
 • Is er behoefte aan meer vrijwilligersvervoer? Hoe onderzoeken we dat?
 • Hoe komen we tot een toekomstbestendig aanbod vrijwilligersvervoer en hoe maak je goede afspraken met elkaar?
 • Wat kunnen vrijwilligers betekenen in het vervoer naar dagbestedingsactiviteiten?
 • Wat mag vrijwilligersvervoer kosten voor de gemeente en voor de passagier?
 • Hoe verhoudt vrijwilligersvervoer zich ten opzichte van openbaar vervoer en van WMO-vervoer?

Agenda

Overzicht van geplande activiteiten en bijeenkomsten

Datum Thema
Donderdag 18 april 2024Bijeenkomst voor wijk- en buurtbusverenigingen
Vrijdag 24 mei 2024Bijeenkomst rolstoelvervoer, voor vervoersinitiatieven (vervoerscafe #3)

Recente publicaties

Hier vindt u de publicaties die gemaakt zijn voor de provincie, gemeenten en vervoersdiensten in Utrecht.
Handreiking

Handreiking beleid vrijwilligersvervoer

Adviezen voor verbetering van vrijwilligersvervoer op basis van interviews, co-creatiesessies en bijeenkomsten.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wanneer je hieronder je gegevens invult ontvang je de nieuwsbrief, deze verschijnt 4x per jaar.

Wij gaan in het kader van de privacywet zorgvuldig met jouw gegevens om.

Contact

Wil je aansluiten bij het netwerk? Wil je meer weten of kennismaken? Neem contact met een van ons op:

 

Kamieke van de Riet

Procesbegeleider | mede-eigenaar Buitenlijn

Kamieke van de Riet 06 82 67 02 21

kamieke@bureaubuitenlijn.nl 

Kamieke van de Riet

Femke Nannes

Kwartiermaker | Projectleider | Adviseur

Femke Nannes 06 44 15 92 72

femke@kenniscentrumvrijwilligersvervoer.nl

FemkeNannes

Wij werken samen met