Het Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer is de plek in Nederland waar kennis rond vrijwilligersvervoer bij elkaar komt en nieuwe oplossingen worden gevonden

In Nederland zijn zeker duizend organisaties actief die vervoer door vrijwilligers aanbieden. Samen vervoeren zij naar schatting negen miljoen passagiers per jaar. Dit zijn vooral ouderen en mensen met een beperking die vaak geen vervoersalternatief hebben. Zij kunnen niet zelfstandig reizen, het openbaar vervoer wordt minder fijnmazig en doelgroepenvervoer staat onder druk. Vrijwilligersdiensten kunnen een aanvulling vormen én bieden vaak iets extra’s: meer maatwerk en sociaal contact.

Vrijwilligersvervoer biedt kansen

De belangstelling en waardering voor vrijwilligersvervoer nemen toe. Veel overheden zijn zoekend hoe zij vrijwilligersvervoer kunnen faciliteren of stimuleren en hoe dit vervoer zich verhoudt tot openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Taxibedrijven staan vaker open voor samenwerking.

Vervoersdiensten met vrijwilligers krijgen meer aanvragen. Zij hebben behoefte aan meer onderlinge uitwisseling en aan kennis. Bijvoorbeeld over het vinden van vrijwilligers, het professionaliseren van de organisatie en samenwerking met andere vervoerders.

Iedereen moet van A naar B kunnen komen, ook als je dit niet zelfstandig kan. Wij helpen bij het inzetten van vrijwilligersvervoer om dit te realiseren.

Wat wij doen

Advies aan overheden

Zoals (samenwerkende) gemeenten en provincies over het stimuleren van vrijwilligersvervoer, de plek van vrijwilligersvervoer ten opzichte van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer en de informatievoorziening aan passagiers.

Advies aan vervoerders

Zoals openbaar vervoerders en taxibedrijven over afstemming en samenwerking met vrijwilligersvervoer.

Onderzoek en kennisdeling

Ontwikkelen van kennisproducten, bijeenkomsten, onderzoek en analyse van vervoersvraag- en aanbod.

Netwerk- en platformcreatie

Tussen vervoersdiensten onderling en met andere stakeholders.

Plus...

Naast projecten in opdracht ontwikkelen wij kennisproducten, organiseren wij netwerkbijeenkomsten en geven wij een nieuwsbrief uit. Je kunt onze publicaties gratis opvragen of downloaden en je inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Recente publicaties

Boekje_Overzicht_vrijwilligersvervoer_N-H2

Overzicht vrijwilligersvervoer
Noord-Holland

Beschrijving van 92 vervoersdiensten met vrijwilligers in de provincie Noord-Holland. Per vervoerdienst geven we informatie over het vervoersaanbod, de organisatievorm etc.

Kenniscentrumvrijwilligersvervoer_Toolkit

Toolkit vrijwilligers werven

Publicatie voor vervoersdiensten met vrijwilligers met informatie en tips. Onder andere over de inzet van sociale media, filmpjes en lokale krant.

KCVV-ontwikkelen-vervoersdienst-VV

Ontwikkelen van een vervoersdienst met vrijwilligers

Handleiding voor het opzetten van een nieuwe vervoersdienst. Deze publicatie geeft een overzicht van te nemen stappen en biedt handvatten waarmee je aan de slag kunt.

Wij werken samen met