Bij de start van het nieuwe jaar organiseerden we twee Inspiratiepleinen Vrijwilligersvervoer. In Doorn en Utrecht kwamen medewerkers van gemeenten en provincie samen om het project Vrijwilligersvervoer Utrecht 2024 af te trappen. Aan de hand van verschillende werkvormen gaven we informatie over de opbrengst van het project in 2023 en gingen we in gesprek over de vraagstukken rondom vrijwilligersvervoer die op dit moment leven bij de gemeenten en de provincie. 

Op basis hiervan hebben we een analyse gemaakt en een plan van aanpak. Zo zagen we overlap in de vragen die bij gemeenten leven. In grote lijn gaan deze vragen over inzicht in de kosten en financiering van vrijwilligersvervoer, gewenste groei van het aanbod vrijwilligersvervoer en samenwerking tussen initiatieven en met de gemeente. Femke en Kamieke zijn ieder in gesprek met een aantal gemeenten en bieden hen ondersteuning op maat om grip op de vraag te krijgen en te bewegen naar een oplossing. 

Naast individuele maatwerktrajecten voor gemeenten en initiatieven zijn uitwisselen van informatie en leren van elkaar ook doelen van het project waarmee de positie van vrijwilligersvervoer versterkt wordt. Dit doen we op verschillende manieren.

  • We delen kennis via deze nieuwsbrieven en verzamelen informatie op de website Utrecht – Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer
  • Per kwartaal organiseren we een Vervoerscafé voor vervoersinitiatieven waar zij kennis krijgen aangereikt en ervaringen kunnen uitwisselen
  • Tweemaal per jaar is er uitwisseling tussen alle gemeenten binnen de provincie
  • In oktober organiseren we een evenement Vrijwilligersvervoer voor initiatieven, gemeenten en provincie samen. Hier laten we concrete resultaten zien, geven we handvatten, goede voorbeelden en volop ruimte voor gemeenten en vrijwilligers om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Tijdens het interactieve programma blikken we ook vooruit naar kansen voor de toekomst en bespreken we wat er voor nodig is om die te realiseren.

Houdt dus de agenda in de gaten!

Heb je vragen of ideeën over vrijwilligersvervoer die je met ons wil delen, neem dan contact op!