De Vereniging DoelgroepenVervoer Nederland (VDVN) en Kennisorganisatie CROW organiseerden samen op 16 maart een webinar over zero-emissie (ZE) doelgroepenvervoer. In het webinar wordt een stand van zaken besproken en succesvolle voorbeelden gedeeld. 

VDVN is in 2022 opgericht en verenigt opdrachtgevers van doelgroepenvervoer met het doel te komen tot meer samenwerking en ontwikkeling op een aantal grote thema’s, waar ZE er één van is. Forseti/ Mobycon haalden in opdracht van CROW inzichten op uit de sector en bundelden deze in een handreiking voor gemeenten (januari 2023). In het webinar worden een aantal hoofdlijnen besproken en toegelicht door adviesbureau Forseti/ Mobycon. 

Een deel van de informatie in de webinar is óók voor vrijwilligersorganisaties interessant. Onderwerpen als de laadinfrastructuur en de stand van zaken op het gebied van voertuigen en brandstof, andere zaken zijn minder relevant en vooral gericht op nieuwe aanbestedingen. 

Deze onderwerpen worden in het webinar in vogelvlucht besproken en zijn relevant voor vervoersorganisaties die zich oriënteren op ZE. Hierbij de link om de webinar terug te kijken. Voor gemeenten doen we als Kenniscentrum een oproep om in de transitie naar duurzaam doelgroepenvervoer óók vervoersdiensten met vrijwilligers met een eigen wagenpark te betrekken.

De vele vragen die tijdens de webinar zijn gesteld zullen nog worden beantwoord en gedeeld vanuit VDVN en CROW. Hierbij een link naar de handreiking

Graag peilen wij de interesse vanuit vervoersdiensten met vrijwilligers die al concreet bezig zijn met de overstap naar ZE voertuigen voor een onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. Het organiseren hiervan én het aanhaken van de gemeenten of externe deskundigen is ook een mogelijkheid. Laat het ons weten via info@kenniscentrumvrijwilligersvervoer.nl