Maandag 23 juni lichtten we bij de provincie Utrecht de stand van zaken van ons project toe en gingen met elkaar in gesprek over vrijwilligersvervoer in relatie tot openbaar vervoer en regiotaxivervoer. Bij het overleg waren provinciemedewerkers met in hun takenpakket openbaar vervoer; bus, tram en buurtbus, toegankelijkheid van openbaar vervoer en de projectleider Regiotaxi. Te gast was Etske Muis van de Wijkse Dienst. Zij lichtte toe hoe ze de Wijkse Dienst heeft opgericht met in eerste instantie één golfkarretje naar het bedrijventerrein, met nu zes elektrische auto’s. Etske heeft een zelfstandige stichting die samenwerkt met de gemeente Wijk bij Duurstede en ongeveer de helft van de ritten uitvoert voor mensen met een Wmo-indicatie of dagbesteding. De andere helft van de ritten betreft inwoners die naar kapper, ziekenhuis, vereniging, winkel of bij iemand op visite willen. Alles wordt door vrijwilligers geregeld, in totaal ruim 55 mensen met Etske als supervrijwilliger die alles coördineert. De droom van Etske is dat in elke gemeente een soortgelijk initiatief komt waardoor alle inwoners de vrijheid hebben om te kunnen doen wat ze willen.

In het overleg was ook aandacht voor de kaart Vrijwilligersvervoer die we in samenwerking met de provincie hebben ontwikkeld. Zie het artikel hierover in deze nieuwsbrief. Terecht werd opgemerkt dat de kaart nog waardevoller wordt als deze jaarlijks wordt geüpdatet. Afgesproken is daar de mogelijkheden voor te onderzoeken binnen de provincie.

Vervoerskundigen van de provincie houden zich met name bezig met openbaar vervoer en kijken daarbij vaak ver vooruit in de tijd. De relatie met het onderwerp vrijwilligersvervoer staat van oudsher niet op de agenda en het is goed om daar in dit overleg aandacht aan te besteden. Mogelijk liggen er kansen voor samenwerking met vrijwilligersvervoer als het gaat om gebieden waar werkzaamheden zijn en geen openbaar vervoer kan komen of in gebieden waar het openbaar vervoer anders wordt ingericht waardoor de afstand tot de halte groter wordt. 

De aanwezigen realiseren zich dat openbaar vervoer niet voor iedereen een oplossing is en dat vrijwilligersvervoer daarom een waardevolle aanvulling is. Er zijn zo’n 70 verschillende deur-tot-deur diensten in de hele provincie Utrecht, zoals Etske het formuleert: het is de smeerolie van de samenleving.