In samenwerking met de provincie hebben we een kaart Vrijwilligersvervoer ontwikkeld. Op deze kaart is per gemeente het openbaar vervoernetwerk te zien, welke vrijwilligersinitiatieven er zijn en welke Regiotaxi-ritten in een maand worden gereden. De kaart is bedoeld om medewerkers van gemeenten en provincie en vervoersinitiatieven inzicht te geven in de lokale vervoerssituatie als geheel. Als er weinig OV is, hebben de inwoners dan andere mogelijkheden? Struin ook eens door de kaart en laat ons weten wat je er van vindt!