Donderdag 27 juni vond de online kennisuitwisselingsbijeenkomst plaats voor gemeenten en provincie Utrecht waarin vervoer naar dagbesteding door vrijwilligers centraal stond. Dat er behoefte is aan kennisuitwisseling bleek uit de kennismakingsronde waarin de deelnemers aangaven benieuwd te zijn naar nieuwe ontwikkelingen, concrete voorbeelden, ervaringen van andere gemeenten. Te gast was Marieke Boon van Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer. Zij deed onderzoek naar dagbestedingsvervoer door vrijwilligers.

Marieke vertelt dat er verschillende vormen van dagbestedingsvervoer door vrijwilligers zijn:

  1. De zorgorganisatie voert het vervoer uit met eigen zorgpersoneel. Dit komt weinig voor. 
  2. De zorgorganisatie koopt vervoer in bij een taxibedrijf. Dit komt veel voor.
  3. De zorgorganisatie heeft zelf een pool met vrijwilligers opgericht die vervoer naar de dagbesteding verzorgt.
  4. Er is een lokaal vervoersinitiatief met vrijwilligers dat dagbestedingsvervoer uitvoert in opdracht van de zorgorganisatie.
  5. Een combinatie van uitvoering door een taxibedrijf en vrijwilligers. Bijvoorbeeld ritten buiten de vestigingsplaats door een taxibedrijf en dichterbij met vrijwilligers. Of ritten voor mensen die een speciale behandeling nodig hebben door vrijwilligers en de andere ritten door een taxibedrijf. Ook komt het voor dat vervoer naar de ene dagbestedingslocatie met vrijwilligers gebeurt en naar de andere locatie door een taxibedrijf. 

Bovenstaande heeft betrekking op geïndiceerde dagbesteding. Steeds vaker vindt dagbesteding ook plaats in het voorliggend veld op locaties in de wijken of dorpen. Dan is er geen budget voor vervoer. Een van de deelnemers geeft aan dat deze ritten door Automaatje worden uitgevoerd. Dit lijkt goed te werken voor zowel de vrijwilligers als voor de deelnemers.

Nadelen dagbestedingsvervoer met vrijwilligers

Als nadelen van vervoer door vrijwilligers komt met name (gebrek aan) beschikbaarheid naar voren en gebrek aan continuïteit. In bepaalde perioden zijn veel vrijwilligers op vakantie en is het soms lastig de bezetting rond te krijgen. In dit kader zou samenwerking met een taxibedrijf een goede oplossing zijn zodat zij een vangnetfunctie kunnen vervullen. Daarvan is o.a. een voorbeeld in Rotterdam.

Een ander nadeel is dat je minder zakelijke afspraken kunt maken met een vrijwilligersorganisatie. Daar zou je door in gesprek te gaan wel naartoe kunnen werken. Als de vrijwilligers serieus worden betaald voor de ritten naar dagbesteding kan je ook serieuze afspraken maken over de voorwaarden. 

Voordelen dagbestedingsvervoer met vrijwilligers

Vervoer met vrijwilligers naar dagbesteding brengt veel voordelen met zich mee. Naast uitbreiding van vervoerscapaciteit in tijden van krapte op de arbeidsmarkt zij er veel voordelen op sociaal gebied. De persoonlijke benadering, tijd en aandacht doen de deelnemers van de dagbesteding goed. De vrijwilliger is meer dan een chauffeur, het is iemand die tijd maakt voor een praatje en zo gezelligheid brengt voordat de dagbesteding begint. Er zijn zelfs chauffeurs die een playlist maken om de favoriete muziek van de deelnemers onderweg te draaien. Voor de vrijwilligers biedt het vervoer naar dagbesteding ook een verrijking, een gezellige, zinvolle tijdbesteding. 

Hoe je omgaat met vervoer naar dagbesteding en wat je daarin belangrijk vindt hangt af van je visie: is vervoer naar dagbesteding poppetjes van a naar b brengen of is het vervoer ook onderdeel van de dagbesteding? Hoe zit dat in jouw gemeente? Vind er een gesprek plaats tussen gemeente en vervoersinitiatief over het dagbestedingsvervoer en wat jullie daarmee beogen? Is er een gedeelde visie op de rol van vrijwilligersvervoer?