Samenwerking om chauffeurs te vinden in Amsterdam

Kunnen verschillende soorten vervoer zoals Wmo- vervoer, openbaar vervoer, dagbestedingsvervoer, zittend ziekenvervoer en vrijwilligersvervoer beter op elkaar afgestemd worden? Voor passagiers met een mobiliteitsbeperking zou dit veel voordelen hebben. Het is voor hen vaak onnavolgbaar welk vervoer er beschikbaar is voor welke bestemming.

 Het komt nogal eens voor: een willekeurige passagier van 85 jaar die maximaal 20 meter kan lopen, rijdt op maandag met het dagbestedingsvervoer naar de dagbesteding en op dinsdag met het Wmo-vervoer naar een kaartclub in hetzelfde buurthuis. Het is voor haar onbegrijpelijk als haar specialist haar ook nog eens vertelt dat zij voor haar behandeling in het ziekenhuis het zittend ziekenvervoer nodig heeft.

Bij betere afstemming tussen vervoersdiensten komt echter veel kijken. Vooral omdat de uitvoering, verantwoordelijkheid en de financiering van het vervoer bij veel verschillende partijen belegd zijn.

Vanuit het Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer zijn wij geïnteresseerd in de plek die vrijwilligersvervoer kan innemen in de ‘mobiliteitspuzzel’ en de afstemming tussen vervoerders

Vrijwilligersvervoerders zijn vaak kleine organisaties met een heel eigen cultuur en manier van werken. Samenwerking met hen is niet altijd even makkelijk voor grote (commerciële) vervoerders die traditiegetrouw de nodige vraagtekens hadden bij het fenomeen vrijwilligersvervoer.

Stadsvervoersafari

Gelukkig zien we steeds meer inspirerende voorbeelden waar afstemming en samenwerking wel degelijk lukt. De Stadsvervoersafari, een Amsterdamse pilot, is daar één van.

Hier richt de samenwerking en afstemming zich niet zozeer op de passagiers, maar op werving van chauffeurs. Onder de noemer Stadvervoersafari gaat op 21 juni een groep mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op expeditie langs verschillende vervoerders in de stad: de openbaar vervoerder, de Wmo-vervoerder, de vervoersdienst van een sociale firma en een vervoersdienst met vrijwilligers. Op al deze plekken krijgen de deelnemers informatie: wat maakt het werk als chauffeur leuk? Wat is er nodig om te kunnen starten of een opleiding te doen? Wat levert het op?

De belangstelling voor de safari is groot. Na de zomer komt er mogelijk ook een safari voor statushouders en voor professionals die mensen begeleiden naar werk.

In de voorbereiding voor de safari wordt al voelbaar dat een dergelijk concreet project ertoe leidt dat verschillende vervoerders elkaar beter leren kennen en beter geïnformeerd raken over elkaars werkwijze en (vervoers)aanbod.

Meer weten? Neem contact op met Marieke Boon

Foto Shirley Brandeis: Floramobiel -de vervoersdienst met vrijwilligers uit Floradorp in Amsterdam Noord- is betrokken bij de safari.