Opening van Buurtbus Heerhugowaard en Langendijk met wethouders en vervoersvereniging (foto: Vervoersvereniging Heerhugowaard)


Een goed contact tussen gemeenten en vervoerdienst door vrijwilligers biedt voordelen voor beide partijen. Wanneer je over en weer weet wat er speelt kunnen beide partijen elkaar gemakkelijk vinden. Het valt op dat de verschillen in de relatie tussen gemeenten en de lokale vervoersdiensten groot zijn.

Eind april organiseerde het Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer speciaal voor ambtenaren van gemeenten in Noord-Holland een online bijeenkomst. Zowel ambtenaren vanuit Verkeer & Vervoer, als vanuit Welzijn waren hierbij aanwezig. De meeste deelnemers bleken elkaar nog niet te kennen. Vanuit het Kenniscentrum deelden we de resultaten van ons onderzoek naar vrijwilligersvervoer in de provincie. Ook hier -net als eerder bij de vervoerders zelf- waren de reacties verrast: wat gebeurt er veel in Noord-Holland! En wat zijn er veel verschillende soorten initiatieven!

Gastsprekers uit de gemeenten Hollands Kroon en Uithoorn lichtten hun samenwerking toe, op basis waarvan een waardevolle onderlinge uitwisseling kon ontstaan. Zo ontstond er een boeiende discussie over de mogelijke rol van vrijwilligersvervoer als aanvulling op óf als alternatief voor Wmo-vervoer.

Visie op samenwerking
Veel gemeenten zijn nog zoekende naar wat er nodig is, en welke aanpak het best bij hen past. De visie verschilt daarbij sterk: de ene gemeente onderhoudt een wat meer traditionele hiërarchische relatie die vooral op subsidiëring gericht is, de andere werkt liever in een partnerschap met de vervoersdienst. Hierin is geen goed of fout, de lokale situatie en de historie spelen hierin mee. Het is, zo blijkt in de praktijk, voor beide partijen plezierig wanneer er in de gemeente één contactpersoon is voor de vervoersdienst. Onduidelijkheden in de rollen, en verwachtingen van elkaar kunnen erg in de weg zitten van een prettige samenwerking.

In Hollands Kroon weten vervoersdienst en gemeente elkaar bijvoorbeeld goed te vinden en snel te schakelen, vertelden ze. Zeker omdat vrijwilligersvervoer verschillende beleidsniveaus en –portefeuilles overstijgt, werkt dat wel zo prettig. Een deelnemende gemeenteambtenaar verwoordde het mooi tijdens de bijeenkomst: “Als het gaat om participatie is vrijwilligersvervoer niet alleen een middel, maar het vervoer zelf is ook waardevol. Deze waarde zit ook in gesprek tussen vrijwilliger en passagier en de onderlinge betrokkenheid.”

We denken nog na over een mogelijk vervolg op deze bijeenkomst. Wil je reageren of heb je een vraag? Neem contact met ons op.