Eind november zaten 30 mensen met heel diverse achtergronden bij elkaar in een (online) bijeenkomst. Onderwerp: Kennismaking van alle partners rond vervoer in Haarlemmermeer/ Zuid-Kennemerland en IJmond.

Er waren mensen van buurtbusverenigingen, stichtingen en welzijnsorganisaties met een vervoersdienst door vrijwilligers, vertegenwoordigers van het openbaar vervoer, het Wmo ‘RegioRijder’ vervoer en ambtenaren van de acht betrokken gemeenten. Voor het eerst kwamen zij bij elkaar in deze samenstelling met als doel elkaar beter te leren kennen. RegioRijder Wmo vervoer en vervoersdiensten met vrijwilligers zorgen samen voor 532.000 ritten per jaar, dat zijn zo’n 1600 ritten per dag met 800 chauffeurs (cijfers zijn van voor corona). Deze aantallen zullen de komende decennia verder toenemen. Een goede reden om elkaar te leren kennen en te kunnen vinden als het nodig is.

Verschillen en overeenkomsten
Wanneer je naar al dit vervoer kijkt zie je veel verschillen, bijvoorbeeld in het aanbod, in soort organisatie, in visie en manier van werken en in financiering. Dat geldt tussen Wmo en ov en vrijwilligersvervoer, maar ook voor vervoersdiensten met vrijwilligers onderling. Mét oog voor deze verschillen kijken zij waar ze elkaar kunnen vinden. Zij vinden elkaar bijvoorbeeld in het bij elkaar brengen van informatie over vervoersmogelijkheden voor mensen die hiervan afhankelijk zijn. En daarnaast het onderling contact en uitwisseling van kennis en ervaring.

Ikwilvervoer
Als onderdeel van dit project zijn deze partijen gestart met het inrichten van een website waar alle vervoersaanbod vindbaar is; vervoersdiensten met vrijwilligers, RegioRijder vervoer en het openbaar vervoer. Via de website ikwilvervoer.nl kan iedereen die daarnaar opzoek is informatie vinden over vervoersaanbod in de regio. De uitwisseling van kennis via dit netwerk gaat een vervolg krijgen in 2022.

Vervolg
De uitwisseling van kennis via dit netwerk gaat een vervolg krijgen in 2022.