Vervoer van een patiënten is geen kerntaak van ziekenhuizen. Maar als het vervoer van patiënten goed geregeld is kan dat wel iets toevoegen aan de zorg en zorgverleners ontlasten. Op verschillende manieren zien wij dat vrijwilligers hierin een rol spelen. 

Ziekenhuizen hebben op verschillende manieren te maken met vervoer. Naast spoedeisend vervoer is er vervoer nodig tussen afdelingen van het ziekenhuis en van het ziekenhuis naar een andere zorginstelling zoals een revalidatiecentrum. En daarnaast zijn er poliklinische afspraken en behandelingen waar mensen niet altijd zelf kunnen komen. 

Regelmatig worden delen van dit vervoer uitgevoerd door vrijwilligers. Soms zijn dit zelfstandige diensten die losstaan van het ziekenhuis, soms is er een samenwerking of wordt het vervoer door het ziekenhuis georganiseerd. 

Enkele voorbeelden:

Het Noordwest ziekenhuis in Alkmaar werkt al bijna veertig jaar samen met de Rolstoelbus Alkmaar. De Rolstoelbus vervoert mensen in een rolstoel van het ziekenhuis naar een zorgorganisatie of hun huis.  De Rolstoelbus en de verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis beschikken over elkaars directe telefoonnummers zodat zaken snel geregeld kunnen worden

Andere ziekenhuizen hebben zelf een vervoersdienst met vrijwilligers opgezet. Bijvoorbeeld de shuttledienst van het ziekenhuis in Deventer die van de parkeerplaats naar het ziekenhuis rijdt. Het St. Antonius ziekenhuis heeft een Pendelbus die tussen ziekenhuislocaties Woerden, Utrecht en Nieuwegein rijdt. De bussen worden gefinancierd door het ziekenhuis, een hechte groep vrijwilligers voert de ritten uit. Naast de lijndienst worden er ook mensen vanuit huis opgehaald en naar het ziekenhuis gebracht met de Belbus van het ziekenhuis

Op dit moment is Femke Nannes vanuit het Kenniscentrum in samenwerking met de opdrachtgevers van RegioRijder in gesprek met twee ziekenhuizen in Noord-Holland. We verkennen de mogelijkheden om vanuit het ziekenhuis actiever te verwijzen naar de vrijwilligersdiensten in de omgeving van het ziekenhuis. Er is specifieke aandacht voor het vervoer van nierdialyse patiënten. Dit vervoer is voor deze patiënten heel belastend omdat zij elke twee of drie dagen een dagdeel naar het ziekenhuis moeten. Soms biedt het taxivervoer vanuit de zorgverzekering geen passende oplossing omdat er ritten gecombineerd worden of de taxi niet op tijd kan rijden. 

Wil je meer weten over ziekenhuisvervoer door vrijwilligers? Neem contact op met Femke. 

Afbeelding beschikbaar gesteld door St. Antoniusziekenhuis