Wat begon met een kopje koffie met ambtenaren van de provincie Noord-Holland in 2019 is uitgemond in het eerste provinciale kennisnetwerk vervoer met vrijwilligers in Noord-Holland. Een korte terugblik en de drie belangrijkste inzichten. 

We begonnen met het ontwikkelen van het netwerk met het maken van een overzicht van het aanbod vervoer door vrijwilligers per regio en de expertise waar zij op bevraagd kunnen worden. Dit boekje als start van het netwerk bleek een gouden vondst. De meeste vervoersdiensten kenden elkaar nog niet en waren net als wij verbaasd over de expertise die er is. Na het boekje hebben we in twee jaar onder andere advies gegeven, een nieuwsbrief gemaakt en thema’s uitgediept in publicaties en in bijeenkomsten. 

Als we terugkijken en drie inzichten mogen benoemen dan zijn het deze: 

  1. Vertragen en investeren in de relatie loont. De dagelijkse realiteit van het bedrijfsleven, van ambtenaren en van vrijwilligers is heel verschillend. Partijen hebben beelden over elkaar die niet hoeven te kloppen en daar stappen we soms makkelijk overheen. Wanneer je hier aandacht voor hebt kun je elkaar daarna veel makkelijker vinden. 
  2. De ene vervoersdienst is de andere niet. ‘Vrijwilligersvervoer’ is een verzamelnaam, waarbij het werken met vrijwilligers de gemene deler is. Er zijn grote verschillen in vraagstukken en ambitie. Wanneer we die kennen, kunnen we helpen bij groei en ontwikkeling.
  3. Er is de laatste vier jaar steeds meer interesse voor vrijwilligersvervoer bij stakeholders. Gesprek met gemeenten en met taxibedrijven over samenwerking en knelpunten en de rol van vrijwilligersvervoer levert veel op. 

Als we terugkijken realiseren we ons dat de provincie met dit project een unieke kans heeft geboden om vervoersdiensten met vrijwilligers in de volledige breedte te versterken in Noord-Holland. Inmiddels nemen een aantal gemeenten (IJmond, Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en Amsterdam) ook een aandeel in deze ontwikkeling. Wie volgt?

Werk je bij een gemeente of taxibedrijf voor doelgroepenvervoer en wil je meer weten van het Kennisnetwerk? Bel ons eens om te verkennen wat we voor elkaar kunnen betekenen.