In de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en de Haarlemmermeer werken acht gemeenten samen als opdrachtgever voor het Wmo en Leerlingenvervoer (RegioRijder). Ook zijn er negentien vervoersdiensten met vrijwilligers actief in deze regio. De diensten kenden elkaar anderhalf jaar geleden niet of nauwelijks. Maar dat is aan het veranderen. Deze partijen weten elkaar de laatste jaren steeds beter te vinden. Zij wisselen kennis uit, bundelen informatie voor de reiziger en werken soms actief samen. Wat ‘werkt’ er precies in deze samenwerking en wat zijn de voordelen ervan?  

Het begon allemaal in 2021 met een gesprek van het Kenniscentrum met Marieke Wassenaar, netwerkregisseur namens opdrachtgevers van RegioRijder. We bespraken veel onderwerpen met elkaar: wat is vrijwilligersvervoer eigenlijk en wat speelt er bij deze stichtingen en verenigingen? Waar staat RegioRijder voor in haar visie en werkwijze? Wat speelt er op het gebied van Wmo en leerlingenvervoer? En natuurlijk: wat zouden we in de toekomst aan elkaar kunnen hebben? We zagen wel kansen, maar zagen ook meteen dat taxibedrijven, gemeenten en vrijwilligersorganisaties heel verschillend zijn. Daarom besloten we klein en concreet te beginnen en tegelijkertijd de tijd te nemen om te kijken waar het toe zou kunnen leiden.

Het eerste project werd het inrichten van de website www.ikwilvervoer.nl met al het vervoersaanbod in de regio: regiotaxi en Valys, deur-tot-deur vrijwilligersdiensten, en buurtbussen. Online-informatie over lokaal vrijwilligersvervoer was twee jaar geleden, en is nog, niet makkelijk te vinden. Met deze nieuwe website dragen we samen bij aan een betrouwbaar centraal overzicht van alle vervoersmogelijkheden voor de reiziger in de regio. De website wordt regelmatig geactualiseerd.

Samenwerking met ziekenhuizen

Vervolgens zetten we een samenwerking op met twee regionale ziekenhuizen; het Spaarne Gasthuis en het Rode Kruis Ziekenhuis. Vervoer door vrijwilligers leent zich heel goed voor ziekenhuisritten, omdat vrijwilligers vaak meer tijd en begeleiding kunnen bieden. Voor ziekenhuizen is vervoer geen kerntaak, maar op een gegeven moment blijkt dat zij er veel last van hebben als vervoer niet goed loopt. We maakten informatiemateriaal om patiënten en bezoekers te informeren over de vervoersmogelijkheden. De medewerkers in de ziekenhuizen geven informatie en advies.

We vonden in de stichting Vervoer voor Elkaar een prettige samenwerkingspartner en medefinancier van beide projecten. Deze stichting richt zich op de sociale kant van vervoer, kan projecten mede- financieren denkt graag inhoudelijk mee.

Waar samenwerking toe kan leiden

We zijn al een heel eind verder. Vooraf leek het nog niet zo makkelijk om te gaan samenwerken. Er waren taxichauffeurs die meenden dat vrijwilligers ritten zouden willen inpikken en andersom. RegioRijder verwachtte dat vrijwilligers zaten te springen om ritten, maar zij hadden genoeg werk.

Wanneer partijen gaan samenwerken kun je vooraf niet altijd zeggen waar deze samenwerking toe leidt. Je ontdekt gaandeweg wat je aan elkaar hebt zodat je kunt meedenken bij het oplossen van elkaars vraagstukken. Nieuwsgierigheid en een open houding hebben in deze samenwerking geleid tot allerlei spin-offs. We hebben gezien dat het loont om als gemeente bewust te investeren in langdurige samenwerking met het lokale netwerk van vrijwilligersvervoer. Marieke Wassenaar, vanuit haar rol bij RegioRijder hierover: “We nemen de tijd om elkaar te leren kennen en te ontdekken met en tussen welke vrijwilligersvervoersdiensten kennis kan worden uitgewisseld. Gemeenten zijn zich nu veel meer bewust dat vrijwilligersvervoer ook door hen kan worden ingezet. Zo rijdt stichting Groen/Grijs vluchtelingenkinderen in Haarlemmermeer naar school. Maar door elkaar te kennen ontdekten gemeenten ook dat een vervoersdienst graag meedenkt over vervoersvragen. Iets waar we heel blij mee zijn is dat gemeenten nu hun vragen over vrijwilligersvervoersdiensten in de regio aan Femke kunnen stellen en zij, door haar brede netwerk en kennis, hen snel kan helpen”.

En hoe verder? 

Op dit moment verkennen we of samenwerking tussen vrijwilligersvervoersdiensten en RegioRijder in specifieke gevallen mogelijk is. Het liefste willen we vanuit de client/ reiziger en zijn/ haar vervoersvraag in elke situatie de best passende oplossing bieden. Dat kan vervoer door een taxibedrijf of door vrijwilligers zijn.

We zijn er nog lang niet en kunnen nog veel van elkaar leren. Soms schuurt het in de samenwerking en soms werken we nog langs elkaar heen, maar de zien steeds beter hoe we elkaar kunnen aanvullen.