Op een stormachtige februarimorgen spreek ik Tessa Bijl. Tessa is projectmanager Valys bij Transvision. Transvision voert in opdracht van het ministerie van VWS het Valys vervoer uit. Valys is het bovenregionale deur-tot deur vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Hoe is dit zo ontstaan, hoe werkt Valys en welke ontwikkelingen komen eraan? Tessa vertelt mij in rap tempo alles wat ik wil weten, en nog wat meer.

1. Hoe is dit vervoer ontstaan?
In 1995 werden gemeenten zelf verantwoordelijk voor het vervoer voor wat destijds heette: ‘mensen met een beperking en dreigend sociaal isolement’. Hiermee trad de Wet Voorziening Gehandicapten in werking en gemeenten werden niet alleen verantwoordelijk voor lokaal vervoer, maar ook het bovenregionaal vervoer. Het bovenregionale vervoer bleek niet zo eenvoudig te organiseren samen met het lokaal vervoer. In 1998 ontstond daarom Traxx, de voorloper van Valys, uitgevoerd door Connexxion. Het vervoer werd gefinancierd door VWS en nog steeds uitgevoerd door lokale taxibedrijven.

In 2004 gaat Traxx verder onder de naam Valys. VWS zet een aanbesteding uit en het vervoer wordt voortaan landelijk aangestuurd. Er wordt gestimuleerd dat mensen met het openbaar vervoer rijden als het kan, Valys organiseert voor- en natransport. Maar als mensen niet met de trein kunnen of willen reizen kan Valys ook langere ritten van deur-tot-deur rijden. Transvision organiseert sinds 2014 het Valys vervoer, dit is het grootste vervoerscontract in Nederland met 150.000 tot 200.000 actieve passagiers. Komende jaren zal het opnieuw worden aanbesteed.

2. Hoe werkt het?
Iemand met regiotaxi pas komt altijd in aanmerking voor Valys vervoer. Men moet dat zelf aanvragen Ook wanneer mensen lokaal geen vervoer nodig hebben kan Valys worden aangevraagd voor bovenregionaal vervoer.

Wanneer je lid bent van Valys is het jaarlijkse basis-kilometerbudget 700 kilometer, aan het einde van het jaar vervalt dit budget. Passagiers betalen daarnaast € 0,20 cent per kilometer. Als het reisbudget op is betaalt men € 1,35 per km. Voor meer informatie over Valys ga naar de website.

3. Wie rijden het vervoer
Transvision is ‘mobiliteitsregisseur’, zij voeren dus regie en doen de planning. Alle ritten worden uitgevoerd door 50 taxi bedrijven die verantwoordelijk zijn voor een postcodegebied. In de praktijk wordt er veel Valys vervoer gecombineerd met doelgroepenvervoer. Transvision biedt ook scholing, bijvoorbeeld in het omgaan met mensen met dementie. Wanneer er meldingen komen vanuit chauffeurs over passagiers waar het niet goed mee gaat probeert de regiecentrale te zorgen dat deze meldingen op de juiste plek terecht komen. Familieleden zijn vaak heel dankbaar voor deze signaleringen en chauffeurs zijn blij dat ze worden opgepakt.

4. Hoe kijken jullie naar de toekomst?
Verschillende soorten vervoer zullen steeds meer integreren om het vervoer te kunnen blijven organiseren. Tessa: “Dat moet wel, we zullen zo goed mogelijk moeten omgaan met budgetten die er zijn”. Voor de klant van Valys vervoer hebben bezuinigingen nog niet geleid tot vermindering van het kilometerbudget.

Hoe zou de toekomst eruit kunnen zien? Tessa stelt zich voor dat iedere passagier met een mobiliteitsbeperking een mobiliteitsbudget heeft waarmee hij of zij zelf zijn reis kan samenstellen bij verschillende vervoerders. “Eigenlijk zoals wij zelf ook reizen, flexibel en de beste optie op dat moment. Lokale vervoersdiensten met vrijwilligers kunnen onderdeel uitmaken van die ketenreis.” Transvision heeft nu nog weinig met vrijwilligersvervoer te maken, maar dat zou dus kunnen veranderen.

Wil je informatie aanvragen?
Informatiepakketten (bijvoorbeeld om te kunnen delen met passagiers) kunnen worden aangevraagd via aanvraag@valys.nl Vermeld het aantal dat je wilt ontvangen. Reizigers of potentiële reizigers kunnen het ook zelf aanvragen of via de website: https://valys.nl/aanvraagformulier.