Afgelopen voorjaar is het Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer gestart met een adviestraject voor de gemeente Amsterdam. Amsterdam heeft onlangs een Toekomst Visie Sociaal Vervoer vastgesteld waarin vrijwilligersvervoer benoemd wordt als een voorliggende voorziening voor het WMO-vervoer (in Amsterdam Aanvullend Openbaar Vervoer genoemd). Tegelijkertijd kent de stad relatief weinig vervoersdiensten met vrijwilligers en is het huidige aanbod lang niet in elke wijk beschikbaar. 

Wat kun je als gemeente doen om vrijwilligersvervoer te stimuleren? Welke rol heb je daarbij als gemeente; is dat sturend, faciliterend en/of initiërend? Hoe maak je subsidiebeleid dat recht doet aan verschillende initiatieven in de stad? Kun je als gemeente zorg dragen voor aanbod in elke wijk?

Interessant aan deze opdracht is de nauwe samenwerking met een betrokken ambtenaar van de afdeling Verkeer en Openbare Ruimte. Gezamenlijk hebben we de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met bestaande vervoersinitiatieven in de stad, bewoners, maatschappelijke organisaties, de openbaar vervoerder en de WMO-vervoerder. 

Meer weten over de resultaten van deze coproductie van het Kenniscentrum en de gemeente Amsterdam?

Bel of mail Marieke