Start je een vervoersinitiatief of zoek je nieuwe financiering voor je bestaande vervoersdienst? Breng eerst eens in beeld wat je al weet of zelf kunt uitzoeken. Maak een basisbegroting of neem deze nog eens onder de loep. Daarna ga je gericht op zoek naar geschikte partners om jouw plan te helpen financieren. Wij helpen je in beide fases graag op weg.

Voor het vinden van financiering kun je verschillende bronnen aanboren. In het algemeen geldt: doe vooronderzoek en maak een keuze. Het schrijven van een voorstel of aanvraag kost meestal aardig wat tijd, dus hou daar rekening mee in je planning. Wij zien grofweg de volgende mogelijkheden: 

  • Subsidie: meestal bij een lokale overheid en soms gekoppeld aan een maatschappelijk thema of gericht op vernieuwing. Voor buurtbussen is de provincie of Vervoersregio Amsterdam een logische route om financiering te vinden
  • Fondsen: lokaal of landelijk. Voor ontwikkelkosten en soms meerjarige financiering. Doe vooral de QuickScans op de websites van fondsen en pleeg waar mogelijk vooroverleg met een fonds. 
  • Sponsoring: verbind je met lokale ondernemers of bijvoorbeeld banken, maak afspraken en kom die na. 
  • Crowdfunding: vooral geschikt als je ook een lokaal netwerk wilt opbouwen. 
  • Eenmalige activiteiten/ prijsvragen etc

Welke financiering past bij jou?

De keuze die je maakt voor de financieringsvorm is eigenlijk ook keuze voor met wie je wilt samenwerken. Subsidiegevers en fondsen willen graag op de hoogte worden gehouden van de resultaten. Sponsors vragen meestal om een tegenprestatie. Kies je voor sponsoring, ga dan op zoek naar win-win en vraag wat voor de sponsororganisatie belangrijk is en. Zorg dat wat je biedt in het verlengde ligt van je al kan en doet. Als trekker van een vervoersdienst heb je het vaak al druk genoeg.

De volgende stap

Er zijn al volop vervoersorganisaties die ervaring hebben met aanvragen bij diverse fondsen. Wie dat zijn en waar zij financiering vonden vind je in het boekje ‘Overzicht vervoersinitiatieven’ van het Kenniscentrum. Je kunt dit aanvragen via info@kenniscentrumvrijwilligersvervoer.nl

Wij raden de volgende websites aan: 

Fondsen voor Ouderen

Voor de Ouderen

In april of mei organiseren we vanuit het Kenniscentrum een online bijeenkomst over fondsenwerving en sponsoring. Wil je je aanmelden? Stuur een mail naar info@kenniscentrumvrijwilligersvervoer.nl