De DijkExpress, de Buurtbel, Lokaal Vervoer en Vrijwillige Hulpdienst: zomaar een greep uit de nieuwe vrijwillige vervoersdiensten in Noord-Holland. Afgelopen half jaar meldden zich 10 actieve bewoners en organisaties met het plan om een vervoersdienst te starten. Wij brachten hen begin maart digitaal samen om kennis met elkaar te maken en ervaringen uit te wisselen. 

De diversiteit in het vrijwilligersvervoer is groot; in voertuigen, in type dienstverlening en in organisatievorm. Dat wisten we al door de gesprekken die we voerden met ruim 90 vervoersdiensten in 2020. Maar ook tijdens deze digitale bijeenkomst werd dat weer zichtbaar. De behoeftes en de mogelijkheden zijn in stedelijke gebied anders dan op het platteland. Een deel van deze initiatiefnemers is al begonnen met rijden, terwijl een ander deel van de groep nog bezig is met onderzoek en plannen maken. 

Onderzoek vooraf is belangrijk

Over die onderzoeksfase werd veel uitgewisseld tussen de deelnemers. Voor welk probleem wil jij een oplossing bieden? Heb je die behoefte goed onderzocht? Wie is je doelgroep precies? Met wie wil je werken, wat vraag je precies aan de vrijwilligers en wat heb je te bieden? Het is waardevol om goed te weten wat jouw dienst onderscheidt van ander vervoersaanbod en óók belangrijk om te weten wat je niet doet. De deelnemers wisselden ervaringen en tips uit over deze fase. Zo hield buurtcoöperatie De Eester in Amsterdam een enquête om de behoeften te onderzoeken én vrijwilligers te werven. 

Het opzetten van een vervoersdienst is vaak pionieren, daar waren alle deelnemers het wel over eens. Het vraagt kennis en expertise op veel verschillende terreinen. Veel daarvan kwamen tijdens de bijeenkomst voorbij. Online uitwisseling is natuurlijk niet zo leuk als live netwerken, maar de inhoud bleek wel waardevol. Deelneemster Fatima: “Ik ben blij met alle ervaringen, nu hoeft ik niet zelf het wiel uit te vinden”. 

Komende maanden maakt het kenniscentrum een handleiding of toolkit voor het starten van een vervoersdienst. Ken je een startende vervoerdienst die graag gebruik zou willen maken van ons netwerk? Wij horen het graag: info@kenniscentrumvrijwilligersvervoer.nl