In april kwamen 40 vervoersdiensten met vrijwilligers uit Noord-Holland in Alkmaar bij elkaar om meer kennis op te doen over hoe zij de overstap kunnen maken naar een duurzaam wagenpark. Deelnemers waarderen de bijeenkomst met een 8. Het was een informatieve bijeenkomst die smaakt naar meer.

Vrijwilligersorganisaties willen graag de overstap maken naar duurzaam vervoer. Dat blijkt duidelijk uit de ruime belangstelling voor het onderwerp. Maar hoe doe je dat? Elektrische bussen zijn duur en de actieradius is nog beperkt. Vooral dat laatste kan een probleem worden. “We hebben maar één of twee bussen die op een dag veel kilometers maken. Dat wordt dus tussentijds opladen en dan kunnen we dus minder passagiers vervoeren”, zei een aantal vrijwilligersorganisaties.

Tegelijk gaan de ontwikkelingen in de techniek snel. Sjoerd van der Woude van Tribus schetst in een uitgebreide presentatie de laatste stand van zaken voor wat betreft voertuigen. Elektrisch lijkt op dit moment kansrijker dan waterstof gezien de opties in voertuigen en de kosten, maar waterstof heeft weer meer actieradius. Angelique Moll van Avia Marees schetst de mogelijkheden van waterstof en HVO, een bijna fossielvrije brandstof voor dieselmotoren. Het is voor iedereen ook een vraag: hoe lang kun je het beste nog wachten? 

“We hebben maar één of twee bussen die op een dag veel kilometers maken. Dat wordt dus tussentijds opladen en dan kunnen we dus minder passagiers vervoeren”

Financiering en samenwerking

Naast deze onderwerpen staan we stil bij mogelijkheden in financiering zoals met behulp van de Stichting Groen op Weg en de ontwikkelingen in doelgroepenvervoer. Ronald Derks van adviesbureau Forseti vertelt dat het onderwerp volop in de belangstelling staat bij gemeenten en taxi-vervoerders in het doelgroepenvervoer. Samenwerking met een taxivervoerder is misschien geen gekke gedachte. “Onze bussen brengen ’s ochtends leerlingen naar school en ouderen naar de dagbesteding en halen die ’s middags weer op. In de tussentijd staan ze vaak stil. Tijdens het opladen van uw bussen kunnen wij ritten overnemen van vrijwillige vervoersdiensten waaronder ook buurtbussen” geeft Menno de Vries van Atax de Vries aan. 

De presentaties en contactgegevens van diverse sprekers kunnen worden opgevraagd via de mail.

Hoe verder? 

Aan het einde van de bijeenkomst worden verschillende ideeën geopperd voor een vervolg zoals het uitwisselen van ervaringen met Zero Emissie voertuigen en informatie over de nieuwste ontwikkelingen via een nieuwsbrief of jaarlijkse bijeenkomst. Ook wordt gevraagd om meer contact en samenwerking met gemeente en provincie op dit onderwerp. 

Naar aanleiding van de bijeenkomst zetten we een minionderzoek uit onder de deelnemende vervoersdiensten. Zie elders in deze nieuwsbrief de uitkomsten.