Marieke Boon is kwartiermaker en sociaal uitvinder en mede- initiatiefnemer van het Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer NH. Begin 2022 ontwikkelde zij twee publicaties over vervoer naar de dagbesteding op basis van uitgebreid onderzoek in 2021. Via deze nieuwsbrief zijn ze te downloaden, maar waar gaan ze precies over?

Waarom maakte je deze publicaties?

Marieke: “Het viel mij in gesprekken met vervoersdiensten dat vervoer naar dagbesteding best vaak genoemd werd. Soms als vervoersaanbod dat al heel lang bestaat, soms als nieuwe dienst en soms was er ook een heel duidelijke beslissing om dit niet aan te bieden. Dat maakte mij nieuwsgierig: wat is dagbesteding precies? Wie is daarvoor verantwoordelijk en wie biedt het aan? En hoe is vervoer naar dagbesteding geregeld? En wat doen vervoersdiensten met vrijwilligers? Ik besloot uitgebreid onderzoek te doen en sprak met zeker 50 organisaties hierover.” 

Dit resulteerde in 2 publicaties vanuit het Kenniscentrum: 

  1. Een publicatie voor vrijwillige vervoersdiensten die deur-tot-deurvervoer aanbieden. Zowel voor de vervoersdiensten die al dagbestedingsvervoer aanbieden als voor degenen die dit overwegen of willen uitbreiden. Je kunt lezen hoe wereld van dagbesteding in elkaar zit, hoe vervoer gefinancierd wordt etc. en je vindt veel tips. 
  2. Een publicatie is voor dagbestedingsorganisaties: zorginstellingen, zorgboerderijen, winkels en welzijnsorganisaties etc. Hier lees je over de mogelijkheden van vervoer door vrijwilligers. En over het verschil tussen samenwerking met een bestaande vrijwilligersorganisaties of het zelf opzetten van een eigen vervoersdienst met vrijwilligers. 

Hoe was dat om te doen en wat heb je geleerd? 

Marieke: “Heel veel! Het waren ontzettend leuke gesprekken en interviews. Ik sprak mensen die heel bevlogen zijn over dagbesteding of over vervoer door vrijwilligers. Wat echt opvalt is dat het twee verschillende werelden zijn die soms weinig van elkaar weten maar heel veel met elkaar gemeen hebben.”

“Wat ik bijvoorbeeld ook geleerd heb is hoeveel er komt kijken bij het vervoer voor dagbestedingsorganisaties en hoeveel hierop bezuinigd is. Heel veel dagbestedingsorganisaties worstelen hier mee. Tegelijkertijd is mijn beeld van dagbesteding verrijkt en veranderd. Het beeld van dagbesteding waar je samen de krant leest is echt heel achterhaald. Er bestaat heel mooi en gevarieerd aanbod dat aansluit bij de interesses van mensen.”

“Aan de kant van vrijwilligersvervoer bestaat ook veel variatie in het aanbod ten aanzien van dagbestedingsvervoer. Soms vervoeren zij alleen mensen naar dagbesteding voor wie ander vervoer geen goede oplossing is. Ook vinden we de variant van intensieve samenwerking met 1 dagbestedingsorganisatie. En dan zijn er nog dagbestedingsorganisaties die een eigen vervoersdienst met vrijwilligers opzetten voor hun eigen deelnemers. Variërend van klein tot groot.” 

“Last but not least zijn er veel mooie voorbeelden van samenwerking tussen vrijwilligersvervoer en taxivervoer ten behoeve van het vervoer naar dagbesteding. Dat is echt aan het veranderen en was 10 jaar geleden bijna overal ondenkbaar. Dit terwijl ik denk dat de twee echt een aanvulling kunnen zijn op elkaar.”

 Voor wie zijn deze publicaties gemaakt? 

De publicaties zijn in de basis bedoeld voor dagbestedingsorganisaties en vrijwilligersvervoersdiensten maar is ook interessant voor gemeenten, welzijnsorganisaties en taxibedrijven voor doelgroepenvervoer. Laat je informeren en inspireren en we horen graag wat je ervan vindt. 

Wil je een van de publicaties ontvangen? Stuur dan een mail naar Marieke Boon en je ontvangt ze in je mailbox!